Luchtvracht Oldenburger|Fritom

Oldenburger|Fritom is de expert op het gebied van luchtvracht in Noordoost Nederland. Met bovendien een vestiging op Schiphol-Rijk zodat er direct contact is met de luchtvaartmaatschappijen.

De ervaren medewerkers met de laatste kennis van zaken in combinatie met de uitgebreide faciliteiten en het voldoen aan diverse certificeringen zorgen voor een snelle, flexibele afhandeling van de zending met korte communicatielijnen. Een onderdeel dat juist bij luchtvracht cruciaal is.

De snelle, flexibele doorlooptijden worden gegarandeerd doordat we voldoen aan de eisen van erkend agent. Zo hebben onbevoegden geen toegang tot het warehouse en het product. De zending kan daardoor veilig verklaard worden in het warehouse in  Veendam. Dit leidt naast snelle, flexibele doorlooptijden ook tot lagere kosten doordat de zending niet meer gescand wordt op een luchthaven. Ook beschikken we over de IATA status. Zo kunnen aanzienlijke schaalvoordelen worden gecreëerd op het gebied van inkoop bij de luchtvaartmaatschappijen. Bovendien kan door de IATA status rechtstreeks worden geboekt bij (burger)luchtvaartmaatschappijen waardoor het aantal vluchtmogelijkheden sterkt wordt uitgebreid terwijl de kosten hierdoor juist afnemen.

Ook het verpakken of ompakken van luchtvrachtzendingen behoort tot de mogelijkheden waardoor de producten schadevrij op de plek van de bestemming aankomen.

Er is een directe verbinding met de Kamer van Koophandel waardoor oorsprongsdocumenten en legalisaties digitaal verzonden worden. Zo kunnen certificaten van oorsprong, EUR 1 documenten en legalisaties direct worden opgemaakt. Tevens kan Oldenburger|Fritom een exportdocument (EXA) voor u opmaken.

Voor meer informatie over luchtvracht, neem contact op via telefoonnummer 020-2617499 of via e-mail aircargo@oldenburgerfritom.nl

 

                                                                                                                                                         

 Luchtvracht, IATA, Erkend Agent, SchipholAEO, Beveiliging, Luchtvracht, IATA