E-Service

We bevinden ons nu in een overgangsperiode voor wat betreft het aanbieden van informatie rondom onze logistieke dienstverlening. Tijdens deze overgangsperiode zijn de oude applicaties uiteraard nog in gebruik. Ook de inloggegevens voor deze applicaties zijn niet veranderd.

Klik hier om verder te gaan naar de E-Service.Let op: We maken u erop attent dat in de loop van dit jaar de functionaliteiten van het nieuwe klantenportaal snel zullen worden uitgebreid. Daarmee komen op termijn ook de oude online applicaties te vervallen. Uiteraard wordt u hierover tijdig van te voren geïnformeerd.