Oldenburger|Fritom gecertificeerd voor OHSAS 18001

Publicatie datum: 10-04-2014

Op 2 april jl. ontving Oldenburger|Fritom uit handen van Sipke Swierstra, Burgemeester van Veendam, het Certificaat OHSAS 18001.

Oldenburger|Fritom werkt volgens de OHSAS 18001methodiek en laat hiermee zien dat zij aandacht heeft voor de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers, en dat deze goed zijn geborgd.

De methodiek laat een systematische aanpak zien, die leidt tot verbetering. Dit sluit naadloos aan op het door Oldenburger|Fritom gehanteerde systeem van continuous improvement, het structureel optimaliseren en verbeteren van haar bedrijfsprocessen, met als resultaat een betere  dienstverlening aan haar relaties. En daarnaast is het een essentiële pijler onder het duurzaamheidsbeleid in aansluiting op de reeds behaalde ISO 14001(milieumanagement) certificering en de MVO prestatieladder. En last but not least leiden goede arbeidsomstandigheden tot beter gemotiveerde en betrokken medewerkers en mede als gevolg hiervan, tot een lager verzuim. Oldenburger|Fritom heeft 2013 afgesloten met een verzuimpercentage van 1,1%, hetgeen de continuïteit in de dienstverlening zeker ten goede komt.

Door deze managementsystemen te integreren in alle bedrijfsprocessen gaat niet alleen de hele organisatie innovatiever en creatiever om met al haar beslissingen, oplossingen en investeringen e.d., maar dit leidt tevens tot een kostenreductie en een organisatie met een veilig, gezond en prettig werkklimaat.

Slechts enkele logistieke dienstverleners hebben deze methodiek geïntegreerd in hun totale bedrijfsvoering. In Groningen is Oldenburger|Fritom de eerste logistieke dienstverlener met het certificaat OHSAS 18001. Het certificaat is toegekend door de onafhankelijke certificerende instelling, Bureau Veritas.

Oldenburger|Fritom neemt haar verantwoordelijkheid en onderneemt met in achtneming van People, Planet en Profit.