Oldenburger|Fritom MVO Certificering

Publicatie datum: 16-09-2013

Op 5 september 2013 ontving Oldenburger|Fritom uit handen van Henk Jan Schmaal, loco burgemeester en wethouder in Veendam, het Certificaat van Goedkeuring met betrekking tot de MVO Prestatieladder.

De belangrijkste reden om MVO te laten certificeren is dat Oldenburger|Fritom een duurzame bedrijfsvoering als onderdeel ziet van haar strategie op lange termijn. Oldenburger|Fritom geeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een hoge prioriteit. Daarom stelt zij strenge milieu-eisen aan haar organisatie en laat zich hier, sinds het behalen van het ISO 14001certificaat eind 2012, ook jaarlijks op toetsen.

Door MVO te integreren in alle bedrijfsprocessen gaat niet alleen de hele organisatie innovatiever en creatiever om met al haar beslissingen, oplossingen en investeringen e.d., maar dit leidt tevens tot een kostenreductie en een organisatie met een veilig en prettig werkklimaat. Met het certificaat laat Oldenburger|Fritom zien dat zij als organisatie serieus werk maakt van MVO.

Dat stopt overigens niet wanneer het certificaat eenmaal binnen is. Oldenburger|Fritom hanteert het systeem van continuous improvement, het structureel optimaliseren en verbeteren van haar bedrijfsprocessen, met als resultaat een betere  dienstverlening  aan haar relaties. MVO, en dus ook het milieu, vormt hier een vast strategisch onderdeel van.

Eind 2013 zal Oldenburger|Fritom haar MVO jaarverslag publiceren op haar website, waarbij zij ook voor 2014 weer uitdagende doelstellingen zal formuleren. Waardoor zij zich voortdurend blijft ontwikkelen.

Slechts enkele logistieke dienstverleners hebben MVO geïntegreerd in hun totale bedrijfsvoering. In Noord Nederland is Oldenburger|Fritom de eerst logistieke dienstverlener met het certificaat MVO Prestatieladder. Het certificaat is toegekend door de onafhankelijke certificerende instelling, Bureau Veritas.

Oldenburger|Fritom neemt haar verantwoordelijkheid en onderneemt met in achtneming van People, Planet en Profit.