Oldenburger|Fritom ISO 14001 Certificering

Publicatie datum: 21-03-2013

De belangrijkste reden om het ISO14001 certificaat te halen is dat logistiek dienstverlener Oldenburger|Fritom een duurzame bedrijfsvoering als onderdeel ziet van haar strategie op lange termijn. Oldenburger|Fritom geeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een hoge prioriteit. Daarom stelt zij strenge milieu-eisen aan haar organisatie en laat zich hier ook jaarlijks op toetsen. Nog  niet zoveel logistieke dienstverleners hebben dit geïntegreerd in hun totale bedrijfsvoering. Het certificaat is toegekend door de onafhankelijke certificerende instelling, Bureau Veritas.

Met het certificaat laat Oldenburger|Fritom zien dat zij als organisatie serieus werk maakt van MVO. Dat stopt overigens niet wanneer het certificaat eenmaal binnen is. Oldenburger|Fritom hanteert het systeem van continuous improvement, het structureel optimaliseren en verbeteren van haar bedrijfsprocessen met als resultaat een betere  dienstverlening  voor haar relaties. MVO en dus ook het milieu vormt hier een vast strategisch onderdeel van.

In het kader van dit continuous improvement program is de doelstelling om  de certificering van MVO de 2e helft van 2013 te realiseren. Ondernemen met in achtneming van People, Planet en Profit