Oldenburger|Fritom Winnaar TLN Ondernemersprijs 2014

Publicatie datum: 25-11-2013

 

Zaterdag, 23 november jl. tijdens het Jaarcongres van TLN ontvingen wij, uit handen van mevrouw drs. Melanie Schultz van Haegen (Minister van Infrastructuur en Milieu), deze prestigieuze prijs. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de grootste werkgeversorganisatie van logistiek Nederland. Zij behartigen de belangen in Nederland van meer dan 6.000 transport en logistieke ondernemingen. In deze bedrijfstak zijn meer dan 150.000 werknemers werkzaam.

TLN heeft deze prijs in het leven geroepen om de aandacht te vestigen op continue kwaliteitsverbetering en professionalisering in de sector. Dit jaar stond het thema “creatief ondernemen” centraal. Na een inspirerende lezing van mevrouw Melanie Schultz van Haegen, maakte de jury bestaande uit Annemarie van Gaal (succesvolle zakenvrouw en TV-persoonlijkheid o.a. bekend van het programma ‘Een dubbeltje op zijn kant’), Koos Burgman (algemeen directeur BOVAG) en Leendert-Jan Visser (algemeen directeur MKB Nederland), bekend dat zij er unaniem voor gekozen heeft de ondernemersprijs aan ons toe te kennen.

De jury omschreef haar keuze als volgt:

‘Oldenburger|Fritom was in 2010 al winnaar van de TLN Ondernemersprijs en legde echter hierdoor de lat wel erg hoog. Maar wist de jury echter te imponeren door lerend vermogen, focus en people-management. Er is een duidelijke toekomstvisie waar transport geen doel op zich is maar een middel. Er wordt voortdurend aan procesverbetering en optimalisatie gewerkt. Zo zagen we een winnaarsmentaliteit die door het hele bedrijf heen sijpelt. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Hierdoor is er voor elke werknemer ruimte om te ondernemen. ‘

Binnen Oldenburger|Fritom wordt het systeem van Continuous Improvement gehanteerd. Het structureel optimaliseren en verbeteren van onze bedrijfsprocessen met als resultaat een betere dienstverlening aan onze relaties. Om deze reden werken wij sinds een aantal jaren op basis van Coachend Leiderschap. Hiermee begeleiden wij onze zeer betrokken medewerkers in hun voortdurende ontwikkeling. Waarbij zij kritisch meekijken naar en meedenken over, de dagelijkse processen.

In 2010 mochten wij de TLN Ondernemersprijs in ontvangst nemen met als thema Klantgerichtheid en nu mochten we de TLN Ondernemersprijs 2014 met als thema Creatief Ondernemen mee naar Veendam nemen. Een mijlpaal, waar wij enorm trots op zijn en die gezamenlijk is bereikt. Wij bedanken onze medewerkers voor hun betrokkenheid, hun inzet en hun steeds weer kritische maar positieve feedback. En last but not least, bedanken wij u als opdrachtgevers en stakeholders voor uw jarenlange vertrouwen in onze organisatie.