Oldenburger|Fritom behaalt nieuw ISO 9001:2015 certificaat

Publicatie datum: 22-06-2016


Onze organisatie kijkt altijd naar manieren om haar dienstverlening verder te verbeteren en te optimaliseren. Ons programma voor continuous improvement wordt ondersteund door de diverse ISO certificeringen waarover Oldenburger|Fritom beschikt: onder andere ISO 9001 (Kwaliteit), ISO 14001 (Milieu), OHSAS 18001 (Arbo), ISO 22000 (Voedselveiligheid) en MVO Prestatieladder 3 (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)..


Onlangs heeft Bureau Veritas een audit uitgevoerd bij Oldenburger|Fritom in het kader van de ISO 9001:2015. In 2015 is de ISO 9001 norm aangepast. De ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Van organisaties wordt nu gevraagd om na te denken over mogelijke risico’s in de bedrijfsvoering en de invloed van stakeholders. Voor de risico’s moeten preventieve maatregelen genomen worden zodat de gevolgen beperkt worden.

 

Door de verdere verbetering van ons kwaliteitsmanagementsysteem is de audit zeer positief verlopen en is  Oldenburger|Fritom als eerste logistiek dienstverlener in Noord-Nederland gecertificeerd volgens deze nieuwe norm. Wij zijn hier heel trots op!

 

 

 

.