Nieuwsbrief Oldenburger Fritom editie 4

Publicatie datum: 11-11-2017

Oldenburger Fritom: Het aftellen is begonnen!

Kunt u de e-mail niet goed lezen?
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.

oldenburger_logo.png

Het aftellen is begonnen

Voorwoord Algemeen Directeur

Beste Alex ,

Over10 dagen is het zover, dan bestaat Oldenburger|Fritom officieel 100 jaar. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen voor deze bijzondere gebeurtenis. Zo ligt het jubileumboek inmiddels bij de drukker en leest u hier nog eenmaal een vooruitblik van auteur Fokko Bosker. Deze keer beschrijft hij hoe ons bedrijf de afgelopen honderd jaar is uitgegroeid van transportonderneming tot logistiek dienstverlener, die wereldwijd opereert.

Ondanks ons internationale karakter blijft onze regionale betrokkenheid echter onverminderd groot. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen willen wij ook lokaal een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst voor de regio en haar inwoners. Wat dit concreet betekent? In deze nieuwsbrief leest u hoe Oldenburger|Fritom hier structureel inhoud aan geeft.

In onze vaste rubriek ‘De Wereld Om Ons Heen’ deze keer aandacht voor het toenemende chauffeurstekort. Door de aantrekkende economie en de vergrijzing kampt het Nederlandse wegvervoer met een grote uitdaging. Hoewel er ondertussen veelzijdig is geïnvesteerd in diverse wervingsprojecten blijken deze bij lange na niet het gewenste effect te sorteren.

René Dale

 

René Dale

 

Ten slotte willen wij u graag informeren over de meest recente aanvulling op onze dienstverlening: een state-of-the-art Food Grade Warehouse. Samen met het onlangs behaalde FSSC 22000-certificaat bieden we onze klantrelaties ook op het gebied van Food Grade Logistics een totaalconcept op maat.

Ik wens u veel leesplezier,
René Dale


Transformatie naar logistieke kennisorganisatie, een reis van honderd jaar

Op 10 november is de provincie Groningen een nieuwe eeuwling rijker. Oldenburger|Fritom bestaat op die dag honderd jaar. Zoveel bedrijven halen deze eretitel en de daarbij horende festiviteiten niet. Een terugblik met een gouden randje. Gepaste trots is op z'n plaats, al blijft een Groninger ook daarin nuchter en bescheiden. Een geschiedenis is geschreven.

Oldenburger|Fritom in de 20e eeuw
Het rijk geïllustreerde eeuwboek dat ter ere van het jubileum verschijnt, beschrijft de start met paard en wagen door Jan Oldenburger. Al snel kreeg hij versterking van zijn zoons. De eerste vrachtwagens deden hun intrede, maar het laden en lossen gebeurde nog met de hand. Na de oorlog zetten de broers het bedrijf voort, vervolgens nam Jurjen Oldenburger aan de Middenweg in Veendam de teugels in handen. In lijn met de familietraditie wist ook hij het bedrijf voort te zetten dankzij de hulp van zijn zoons, Jan, Willy en Simon. Zij tekenden voor de expansie in de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw, uitmondend in de verhuizing naar het bedrijfsterrein aan de Zwaaikom.

Familiebedrijf pur sang
Dag in dag uit waren de broers in de loodsen of het kantoor te vinden. Met name Jan en Willy snakten naar wat meer vrije tijd. Binnen de families dienden zich geen opvolgers aan. Op het hoogtepunt van de transportonderneming, verkochten de drie broers hun bedrijf aan de Fritom Holding, opgericht door drie Friese ondernemersfamilies: Veenstra, Wiersma en Doorenbos. In 1999 werd de koop gesloten, het bedrijf ging verder als Oldenburger|Fritom. Vijf jaar na de verkoop deed de huidige directeur René Dale met een team talentvolle collega’s zijn intrede. Samen transformeerden zij de transportonderneming in een moderne logistieke dienstverlener. Een ketenregisseur.

982cfc78-b562-4ead-9236-0d0964cf6b1e.png

Logistieke kennisorganisatie
René daarover in het eeuwboek: 'Onze gewenste move, om van transportbedrijf naar internationale logistiek dienstverlener door te groeien, lukte. We konden groter denken doordat we de juiste kennis en kunde binnenhaalden.' Kennis- en talentontwikkeling en kwaliteit en certificeringen vormen de pijlers waarop de toekomstgerichte strategie van Oldenburger|Fritom berust. René: 'We zullen er alles aan doen om onze eigen kennis en kunde op peil te houden en waar mogelijk te verdiepen. We willen daarin niet afhankelijk zijn of worden van anderen buiten Oldenburger|Fritom. Dat moeten we ook uitdragen. Middelen heeft iedereen, kennis en kunde niet. De mensen zijn het belangrijkste kapitaal van ons bedrijf, zij maken het verschil.'

Op naar de volgende eeuw
Inmiddels heeft Oldenburger|Fritom ook vestigingen in Italië, Hongarije, Emmen en Schiphol-Rijk. Op Schiphol is in het voorjaar van 2016 een eigen luchtvrachtoperatie opgezet. Een activiteit die snel aan het groeien is.

In het slothoofdstuk van het jubileumboek schetst Iris Vis, hoogleraar technische bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, de ontwikkelingen die een gevolg zijn van de voortschrijdende digitale revolutie. Uiteindelijk zoeken goederen daarin zelf de meest efficiënte route langs de keten van fabriek tot consument. Een prikkelend toekomstbeeld. Oldenburger|Fritom is klaar voor deze uitdaging. Onderscheidend vermogen is het credo waarmee de jubilaris zich ook de komende jaren maximaal voor alle klantrelaties wil inzetten.

649e42ac-12fb-489d-a546-2992fe22da14.jpg

Oldenburger|Fritom in de regio

Duurzaam ondernemerschap is door middel van een solide strategie geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat we als eerste logistieke dienstverlener in Noord-Nederland de MVO Prestatieladder – Niveau 4 hebben behaald. De internationale term Triple P – People, Planet, Profit – staat bij ons centraal. Door continu de juiste balans in de drie P’s na te streven nemen we de verantwoordelijkheid voor de invloeden die we als bedrijf op de maatschappij hebben. We willen hierbij zoveel mogelijk waarde toevoegen voor de samenleving. Dit doen we niet alleen op mondiaal en nationaal niveau, maar ook in de regio.

Regionaal onderwijs
Nemen we bijvoorbeeld de P van People, dan vinden we het belangrijk ook de toekomstige Noord-Nederlandse werknemer een carrière in de logistiek te laten ambiëren. Oldenburger|Fritom geeft daarom studenten van diverse regionale opleidingen de kans om stage te lopen. Dit resulteert vervolgens regelmatig in een arbeidsovereenkomst. Het is naar onze mening essentieel dat kennis en kunde in Noord-Nederland behouden blijft. Als belanghebbend bedrijf zien we het dan ook als onze verantwoordelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het regionale onderwijsaanbod. Dit doen we onder andere door zitting te nemen in de Adviesraden van zowel het Noorderpoortcollege als de Stenden Hogeschool.

Sportsponsoring
Voor wat betreft de P van Planet, maken we onder meer gebruik van windenergie, rijden we met elektrische heftrucks en hebben we LED verlichting geïnstalleerd. Daarnaast is de CO2 uitstoot sterk gereduceerd door het toepassen van synchromodaal transport. De P van Profit is hier onlosmakelijk mee verbonden en zorgt voor continuïteit. Ditzelfde geldt voor sportsponsoring en partnering. Hierbij gaat het ons niet zozeer om de exposure van ons bedrijf, maar vooral om zichtbaar onze betrokkenheid bij de samenleving te tonen. Daarom leveren we niet alleen een financiële bijdrage, maar investeren we ook tijd en energie in het stimuleren van vitaliteit. Zo zijn we hoofdsponsor van de voetbalverenigingen DWZ uit Veendam en DZOH uit Emmen. Om ook jongeren bij de samenleving te betrekken, organiseren we hier een jaarlijks terugkerend jeugdtoernooi. In ditzelfde kader sponsoren we diverse hardloopevenementen zoals de Rietplasloop in Emmen, de Sightseeing Run Veendam, de Run van Winschoten en het Drenthe Loopfestijn in Klazienaveen.

1abb6add-0d7c-4e96-af1d-adc5ea579194.jpg

Samen met onze stakeholders
Onze inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen kunnen alleen effectief zijn wanneer we hierin samenwerken met al onze stakeholders. We formuleren branche overstijgende doelen met onze klantrelaties, medewerkers, leveranciers, overheden en onderwijsinstellingen. Met elkaar nemen we onze verantwoordelijkheid in de keten en kunnen we ook regionaal dat belangrijke steentje bijdragen.

De wereld om ons heen

Toename chauffeurstekort

De wereld om ons heen

Volgens de laatste verwachtingen van het Centraal Planbureau (CPB) zal de economische groei in Nederland dit jaar aantrekken tot 3,3 procent. Voor 2018 wordt een groei van 2,5 procent verwacht. Keerzijde is het toenemende tekort aan goede chauffeurs op de arbeidsmarkt. Het Nederlandse wegvervoer staat voor een grote uitdaging.

Bovendien zullen veel oudere chauffeurs de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Samen met een beperkte instroom van nieuwe chauffeurs heeft dit geleid tot diverse wervingsprojecten. Zo hebben de landelijke overheid en de SOOB, de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer, de handen ineengeslagen met het project ‘2000 chauffeurs gezocht’.

Ondanks deze wervingsprojecten blijkt uit de laatste TLN conjunctuurenquête dat de vacaturegraad naar het hoogste punt in negen jaar is gestegen. Gekwalificeerd rijdend personeel zal ook de komende tijd lastig te vinden zijn. Zelfrijdende trucks mogen dan wel het toekomstbeeld vormen, nu is er vooral behoefte aan een snelle aanwas van nieuwe chauffeurs


Opening state-of-the-art Food Grade Warehouse

01c7c6a9-a0af-46d8-9d6e-9585040f5aff.png

Passend bij onze rol als allround ketenregisseur hebben we in onze Veendammer vestigingslocatie een Food Grade Warehouse geopend. Al eerder breidden we onze dienstverlening uit met een multifunctionele verpakkingslijn en verwarmde opslagfaciliteiten. Hierdoor weten we ook op het gebied van Food Grade Logistics een totaalconcept op maat te bieden.

Ketenregie in voedingsmiddelen
Inmiddels hebben de eerste pallets met voedingsmiddelen een plaats gekregen. In totaal biedt ons Food Grade Warehouse ruimte aan 7.000 palletplaatsen en voldoet het aan alle wettelijke kwaliteitseisen betreffende hygiëne en veiligheid. Daarnaast onderscheiden we ons ook binnen de voedingsmiddelenlogistiek door kwalitatief hoogstaande ketenregie. Dit wordt ondersteund door ons geavanceerde ERP-systeem. Zo worden onder andere real-time order inzicht en traceerbaarheid in de totale keten verkregen.

ISO 22000 en FSSC 22000
Hierbij beschikt Oldenburger|Fritom over het ISO 22000-certificaat. ISO 22000 wordt wereldwijd geaccepteerd als dé norm voor voedselveiligheid. De HACCP-eisen conform de internationale Codex Alimentarius maken hier deel van uit. Ons ISO 22000 management systeem omschrijft ieder detail van al onze werkprocessen. We garanderen dan ook een veilige opslag, handling en distributie van alle soorten voedingsmiddelen. Bovendien is Oldenburger|Fritom onlangs ook voor de norm FSSC 22000 gecertificeerd. FSSC 22000 is een aanvulling op ISO 22000 met concretere eisen en maatregelen betreffende het eindproduct en de productiehandelingen.

 

Bent u geïnteresseerd in wat Oldenburger|Fritom voor u kan betekenen,
heeft u een vraag, suggestie of een logistieke uitdaging voor ons?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op: we helpen u graag!
Dat kan via sales@oldenburgerfritom.nl

459d609b-3ef5-496a-8da4-05fd74369d9e.png

 

Veendam | Emmen | Schiphol | Tatabánya (HU) | Caravaggio (IT)

Copyright © 2017 Oldenburger|Fritom, alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze email omdat u een relatie bent van Oldenburger|Fritom.
Heeft u geen interesse? U kunt zich hier uitschrijven.