Pyroll

"Slimheid (ervaren mensen op juiste plekken) en goed ondernemerschap (klantgericht, vooruitstrevend) zijn wat ons betreft dé kenmerken van Oldenburger|Fritom."

"Door de samenwerking met Oldenburger | Fritom heeft Pyroll gekozen voor een stabiele partner, waarmee ook op lange termijn haar doelstellingen gerealiseerd kunnen worden!"

Pyroll Netherlands BV (kortgezegd: Pyroll) is een zelfstandige, onafhankelijke onderneming. Het is een middelgroot bedrijf met een flexibele, klantgerichte instelling en kent een platte organisatiestructuur met korte communicatielijnen.

Pyroll profileert zich als hét service snijcentrum voor de papier- en kartonindustrie. Wij stellen onze diensten beschikbaar aan alle producenten, wereldwijd, die snel en doeltreffend de Europese markt willen bedienen. Pyroll is gevestigd in Winschoten, heeft zo’n 70 medewerkers in vaste dienst en een jaarlijkse snij-capaciteit van ca. 100.000 ton.

Het doel van Pyroll is om haar klanten succesvol te maken. Steekwoorden die bij ons hoog in het vaandel staan, zijn kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Pyroll vervult de laatste productiefase voor de eindgebruiker en daarom willen wij op minimaal hetzelfde kwaliteitsniveau werken als onze opdrachtgevers. Pyroll is ISO-gecertificeerd volgens de NEN-EN-ISO 9001:2008 kwaliteitsnorm.

De laatste schakel tussen Pyroll en de markt (drukkerijen) is de logistieke dienstverlener. Deze schakel is uitermate belangrijk voor Pyroll om aan haar eigen doelstellingen te kunnen voldoen om de met haar klanten gemaakte afspraken te kunnen nakomen. De logistieke dienstverlener zien wij als een uithangbord van ons bedrijf en het streven naar langdurige samenwerking staat bij de keuze dan ook altijd voorop. De samenwerking is vooral gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

Sinds 2008 maakt Pyroll gebruik van de diensten van Oldenburger | Fritom. Oldenburger | Fritom heeft zich opgewerkt tot de snelst groeiende logistiek dienstverlener, wat wij als Pyroll kunnen beamen.

Customer Service Manager

http://www.pyroll.nl