Predicaat hofleverancier

Oldenburger|Fritom is sinds 11 december 2017 bij koninklijke beschikking hofleverancier. Het recht om het koninklijk wapen te voeren wordt toegekend aan ondernemingen die een belangrijke plaats innemen in de regio en minimaal 100 jaar bestaan. Hierbij dient het bedrijf zich te onderscheiden op het gebied van kwaliteit, solidariteit en continuïteit. In Nederland beschikken slechts ongeveer 450 ondermeningen over het voorrecht om het predicaat hofleverancier te voeren.

(Uitreiking van het predicaat door commissaris van de koning René Paas (r) en burgemeester Sipke Swierstra (l) aan

algemeen directeur Oldenburger|Fritom René Dale (m))