Onderscheidingen & Awards


In de afgelopen jaren heeft Oldenburger|Fritom verschillende onderscheidingen/ awards mogen ontvangen. Zoals de prestigieuze financieel gezond award, tweemaal de TLN Awards met als thema’s klantgerichtheid en innovatie. Ook is Oldenburger|Fritom verkozen tot leerbedrijf 2012 en bezit het de Lean and Green Star.

Winnaar TLN Award 2014 – Innovatie

In 2014 is Oldenburger|Fritom voor de tweede keer met de TLN award onderscheiden. Dit jaar stond het thema ‘’innovatie’’ centraal.De prijs staat in het teken van het continue verbeteren van de kwaliteit en professionalisering van de organisatie ondanks de aanwezigheid van de crisis. Of zoals de jury het omschreef ‘’Er wordt voortdurend aan procesverbetering en optimalisatie gewerkt. Zo zagen we een winnaarsmentaliteit die door het hele bedrijf heen sijpelt. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Hierdoor is er voor elke werknemer ruimte om te  ondernemen’’

 

 

Financieel gezond Award Graydon

In oktober 2014 heeft Oldenburger|Fritom de financieel gezond award mogen ontvangen namens Graydon. De award is een financieel kwaliteitskeurmerk en is gebaseerd op omzetcijfers, jaarcijfers, kredietwaardigheid, betaalgedrag en de algemene bedrijfssituatie. Het toont aan dat we tot de financiële top van Nederland behoren doordat slechts 3% van de ondernemingen in aanmerking komt voor de award. Oldenburger|Fritom garandeert hiermee de zekerheid en continuïteit voor haar klanten, leveranciers en medewerkers. Bovendien is in 2015 opnieuw voldaan aan de strenge kwaliteitseisen en is de award gecontinueerd. 

 

Lean and Green Star

Oldenburger|Fritom beschikt over de Lean and Green Star award. Dit is het resultaat van een reductie van de CO₂ uitstoot met 20% in vijf jaar. Dit is onder meer bereikt door het verhogen van de stopdichtheid, hogere bezettingsgraad van de vrachtwagens, het gebruik van Euro-6 motoren, stimuleren van intermodaal transport en brandstofbesparing als gevolg van voorlichting. Bovendien is het doel om de CO₂ uitstoot in de komende twee jaar opnieuw te reduceren met 10%. Daarnaast zal ook op het gebied van bedrijfsvoering intensief gekeken worden naar mogelijkheden om de CO₂ uitstoot te realiseren. Zo wordt al gebruik gemaakt van volledig groene energie die wordt opgewerkt via windturbines.

 

Winnaar TLN Award 2010 - Klantgerichtheid

In 2010 heeft Oldenburger|Fritom met trots de TLN Award 2010 gewonnen. De award die wordt toegekend door de brancheorganisatie Transport en Logistiek is het resultaat van een uitvoerige scan. Deze bestaat onder meer uit een bezoek op locatie, mystery guests en uitgebreid verslag. De award was een beloning voor continue voldoen aan de wensen en behoeften van de klant, het thema van 2010. Dit was het resultaat van een continue focus op het verbeteren van de organisatie waardoor Oldenburger|Fritom de snelst groeiende logistiek dienstverlener was van Noord-Nederland in 2010. 

 

FD Gazellen Awards

Oldenburger|Fritom is  in 2008, 2009, 2010 en in 2011 met de FD Gazellen Award onderscheiden. De award, een initiatief van het Financieel Dagblad en Graydon, is een beloning voor de financiële prestaties van een organisatie. Zo moet de omzetgroei in drie jaar minimaal 20% bedragen en mag deze niet onderbroken zijn. Verder mag er geen negatief resultaat zijn geboekt. Ook wordt gekeken naar drie financiële factoren; de verhouding van het eigen vermogen tot het balanstotaal, de verhouding van de schulden tot het eigen vermogen en het werkkapitaal. Over een periode van meer dan zeven jaar is Oldenburger|Fritom dus sterk gegroeid en financieel sterk gebleken.

 

VTL Leerbedrijf van het jaar 2012

In november 2012 is Oldenburger|Fritom uit ruim 6000 bedrijven gekozen als beste leerbedrijf. De keuze is onder meer tot stand gekomen via een deskundige jury. Er werd onder meer gekeken naar de begeleiding van leerlingen, het opleidingsbeleid en onderscheidende aspecten ten opzichte van andere bedrijven. Dit heeft geleid tot een groot aantal oud-leerlingen (16) dat nu werkzaam is binnen Oldenburger|Fritom. En zoals de jury het omschreef; Als je in economisch moeilijke tijden oog blijft houden voor de toekomst door jongeren de kans te geven stage te lopen, tijd te steken in de begeleiding en dan ook nog kans te zien jong talent binnen je bedrijf aan te nemen dan verdient dat respect.