Als onderdeel van het uitgebreide kwaliteitsmanagementsysteem worden de beleidsverklaringen ook publiekelijk toegankelijk gesteld.