Publicatie datum: 20-01-2017

Hierbij staat in al onze trainingen en opleidingen klantgerichtheid centraal. Het je kunnen verplaatsen in de klant: Wat is voor onze klanten belangrijk? Welke segment specifieke wensen en vereisten zijn er? Wat verwachten onze klanten van ons? Hoe kan ik als medewerker en hoe kunnen wij als organisatie aan deze verwachtingen voldoen en innovatieve logistieke oplossingen bieden? Hoe leveren we kwaliteit en toegevoegde waarde zodat we optimale klanttevredenheid creëren?

 

Hier is gedegen kennis voor nodig en daarom hebben we logistieke specialisten in huis die deskundig zijn op het gebied van warehousing, transport, projectmanagement, QHSE en ICT.

Tegelijkertijd analyseren onze supply chain engineers deze bedrijfsprocessen en zijn ze bedreven deze te structureren tot een goed lopend geheel. Zij zorgen voor de integratie van de opeenvolgende schakels tot een optimale totaalketen.

Daarbij staat onze logistieke expertise ook voor onze klanten paraat. Zo verzorgen en managen we logistieke projecten, ondersteunen we onze klanten bij het behalen van normeringen en certificeringen, zetten we kwaliteitshandboeken op, verzorgen we warehouse inrichtingen op klantlocaties en weten we de ERP-systemen van onze klanten vakkundig te integreren.

 

Oldenburger|Fritom werkt hierin volgens de Lean Six Sigma methodiek en ‘continuous improvement’. Dit betekent dat we het DMAIC-model toepassen en continu bezig zijn onze dienstverlening en organisatie duurzaam te verbeteren, te optimaliseren en te innoveren. Hierbij ligt de focus op datgene wat onze klanten écht belangrijk vinden, het elimineren van verspillingen, daardoor het reduceren van het aantal processtappen (Lean), het voorspelbaar maken van onze procesuitkomsten (Six Sigma) en het creëren van toegevoegde waarde. Dit heeft tot gevolg dat de kosten afnemen terwijl onze kwaliteit toeneemt en onze delivery performance (first time right) verhoogt.

 

Naast onze Green Belt gecertificeerde medewerkers, hebben in 2016 vier van onze medewerkers het Lean Six Sigma – Black Belt certificaat behaald.

Onze Black Belt medewerkers stroomlijnen onze bedrijfsprocessen op een effectieve wijze zodat verbeteringen gerealiseerd worden, ze hebben inzicht in veranderingstrajecten en kunnen deze in goede banen leiden.

Het hoogst haalbare niveau binnen Lean Six Sigma, direct volgend op het Black Belt certificaat, is de opleiding tot Master Black Belt. Een Master Black Belt is de Lean Six Sigma in-house expert en verantwoordelijk voor de technische begeleiding van deze methodiek binnen het bedrijf. Hij of zij zorgt er voor dat het bedrijf zelfvoorzienend is in Lean Six Sigma kennisopbouw en opleidingen.

Passend bij onze strategie, wordt bij ons nu ook de Master Black Belt opleiding gevolgd.