Medewerkers Oldenburger|Fritom ronden succesvol opleidingen af

Publicatie datum: 20-11-2015

De afgelopen weken hebben verschillende medewerkers van Oldenburger|Fritom succesvol een opleiding tot gasmeetkundige, veiligheidsadviseur en preventiemedewerkers afgerond. Goede voorbeelden waaruit blijkt dat ruim 3,2% van de loonsom geïnvesteerd wordt in de opleiding van medewerkers. Verder past dit uitstekend in het kader van continuous improvement, het principe binnen Oldenburger|Fritom dat gericht is op het continue verbeteren en optimaliseren van de organisatie.

Zo zijn alle EHBO’ers en BHV’ers succesvol op de jaarlijkse herhalingscursus geweest en zijn de bekende oefeningen uitgevoerd.

Een medewerker is geslaagd voor de opleiding tot gasmeetkundige. Hiermee kunnen, zowel bij Oldenburger|Fritom als extern bij klanten, inkomende zeecontainers gemeten worden op de aanwezigheid van gevaarlijke en giftige stoffen. Door de opleiding mogen zeecontainers zelfstandig gemeten worden en kan vervolgens het juiste advies gegeven worden voor een correcte afhandeling.

Daarnaast is het aantal ADR-veiligheidsadviseurs uitgebreid. Taken zijn hierbij onder meer het nagaan of voorschriften correct toegepast worden, het opstellen van een jaarverslag en het adviseren bij het transport van gevaarlijke goederen.

Ten slotte is een preventiemedewerker opnieuw opgeleid. Dit is een adviserende functie gericht op de veiligheid en gezondheid in de organisatie. In het kader van het Arbo kwaliteitssysteem (OHSAS 18001) zijn we continue bezig om alle arbeidsrisico’s in kaart te brengen en verbetermaatregelen te nemen.