Sita CO2 scan

In vervolg op de recent gestarte samenwerking tussen Parkmanagement en Sita Recycling Services kon ook Oldenburger|Fritom een CO-2 scan laten uitvoeren door Sita. De CO-2 scan is ontwikkeld door CE Delft in opdracht van Sita.

Met deze scan kan een inschatting worden gemaakt van de hoeveelheid CO-2 emissie die kan worden bespaard door gescheiden afval in te zamelen. De scan heeft in week 49 plaatsgevonden.

Na een zorgvuldige inventarisatie, bleek Oldenburger|Fritom met de huidige maatregelen op het gebied van afvalmanagement, al een CO-2 besparing van 57% te hebben gerealiseerd ten opzichte van het toetsingsjaar van Kyoto-verdrag.

Of te wel een besparing van 84 ton CO-2 dat staat voor 434.000 autokilometers!

CO-2 reductie staat hoog op het prioriteitenlijst van Oldenburger|Fritom. Zie ook elders op deze site onder het Lean and Green logo en onder de CO-2 calculator. Daarnaast staat voor het voorjaar van 2012 de realisatie van ISO 14001 op onze planning.

Op 7 december jl. vond overhandiging van het certificaat plaats namens Michel Jansen van Sita Recycling Services aan Nicole van Domselaar namens Oldenburger|Fritom.