Bonded Warehouse

Douane entrepot type C

Oldenburger|Fritom beschikt over een douane entrepot type C waar u uw goederen voor onbepaalde tijd op kunt slaan. Zonder betaling van invoerrechten en BTW. Veel van onze klantrelaties kiezen voor een bonded warehouse in Nederland wanneer zij goederen importeren van buiten de Europese Unie. Ook u bieden wij hierin voldoende opslagruimte.

Waarom kiezen voor een douane entrepot?

Een bonded warehouse geeft de mogelijkheid om goederen op te slaan die niet uit de Europese Unie (EU) afkomstig zijn. U hoeft voor deze opslag geen invoer en/of andere belastingen te betalen. Daarnaast biedt dit u als voordeel dat de betreffende goederen niet onderworpen worden aan handelspolitieke maatregelen. Denkt u hierbij aan een antidumpheffing bijvoorbeeld.

Kortom, deze vorm van opslag kan u economische voordelen geven doordat de rechten (nog) niet betaald hoeven te worden. Ook worden entrepots veel gebruikt als opslaglocatie wanneer nog onduidelijk is wat er precies met de goederen gebeuren moet. Alle bonded warehouses, zo ook die van Oldenburger|Fritom, zijn hierbij aangewezen en goedgekeurd door de douane.

Publieke en particuliere entrepots

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende entrepots: publieke en particuliere. Publieke entrepots zijn voor eenieder bestemd. Bij particuliere entrepots daarentegen, mag het entrepot alleen gebruikt worden door de houder van de vergunning. Oldenburger|Fritom is als vergunningshouder verantwoordelijk voor de opslag waarbij wij zogenoemde gebruikelijke handelingen kunnen verrichten op het gebied van value added services en value added logistics:

  • Het ompakken van uw goederen
  • Kwaliteitscontroles
  • Labeling

Deze handelingen zijn gericht op het bewaren van uw goederen in goede staat, verbeteringsprocessen en/of de voorbereiding op distributie. Onze werkzaamheden worden opgenomen in de vergunning die door de douane aan ons wordt verleend.

Oldenburger|Fritom beschikt in Veendam over een douane entrepot type C, oftewel een bonded warehouse in Nederland.

Wanneer wel invoerrechten en BTW betalen?

U hoeft pas invoerrechten en BTW te betalen als uw goederen ons douane entrepot verlaten. Op dat moment worden ze in het ‘vrije verkeer’ van de EU gebracht. Mocht het zo zijn dat de bestemming eveneens buiten de EU gelegen is, bijvoorbeeld in Zwitserland, dan vervoert Oldenburger|Fritom uw goederen onder een T1 document.

Ook in dat geval betaalt u alleen de invoerrechten en BTW in Zwitserland, ofwel het land van bestemming. U moet er wel rekening mee houden dat de douane een garantie van u wil dat de verschuldigde invoerrechten en BTW betaald zullen worden. Het kan daarom zo zijn dat zij een bankgarantie eisen of een maandkrediet.

Ook uw goederen opslaan in ons douane entrepot type C

Commercial Manager of Oldenburger|Fritom Logistic Solutions.

Marienus van der Laan
Commercial Manager

Oldenburger|Fritom

Veendam | Emmen | Schiphol | Tatabánya (HU) | Bergamo (IT)

Certificeringen Oldenburger|Fritom Veendam

Oldenburger|Fritom is a Lean Six Sigma company.
Oldenburger|Fritom in Veendam is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 en ISO 45001.
De distributiecentra van Oldenburger|Fritom in Veendam zijn gecertificeerd volgens BREEAM Outstanding en BREEAM Excellent.
MVO Prestatieladder Niveau 4 Oldenburger Fritom in Veendam
Gdp Api Registered Oldenburger Fritom
FSSC 22000 certificate Oldenburger Fritom.
Oldenburger|Fritom in Veendam is AEO-full certified for customs and security.
Global logistics provider Oldenburger|Fritom is IATA member.
Logistiek dienstverlener Oldenburger|Fritom in Veendam is gecertificeerd volgens de Lean and Green Star.