Awards Oldenburger|Fritom

Wij zijn trots op de diverse awards en onderscheidingen die wij tot nu toe mochten ontvangen. De eerste plaats op productleiderschap in de MT1000-categorie Supply chain & logistiek advies en de Graydon Financieel Gezond Award zijn hier voorbeelden van. Daarnaast zijn wij in meerdere jaren uitgeroepen tot FD Gazelle en kregen wij maar liefst tweemaal de TLN Ondernemersprijs uitgereikt. Ook ontvingen wij de Best Managed Company award van Deloitte. Verder zijn wij door VTL verkozen tot leerbedrijf en praktijkopleider van het jaar. Door onze duurzaamheidsfocus in combinatie met de Lean Six Sigma methodiek ontbreekt ook de Lean and Green Star niet aan onze lijst met prestigieuze awards en onderscheidingen.

MT1000 2023

Oldenburger|Fritom heeft in 2023 de eerste plaats behaald op het aspect productleiderschap in de MT1000 categorie Supply chain en logistiek advies.

MT1000 is een onderzoek van MT/Sprout onder duizenden zakelijke beslissers uit het Nederlandse bedrijfsleven naar de kwaliteit en populariteit van dienstverleners in ons land.

Bij productleiderschap, het aspect waarin Oldenburger|Fritom tot winnaar is uitgeroepen, ligt de focus op innovatieve producten of diensten van hoge kwaliteit.

Organisaties die productleiderschap nastreven doen onder meer onderzoek naar ontwikkelingen in de markt en spelen hier continu op in.

Oldenburger|Fritom behaalde in 2023 de eerste plaats op productleiderschap in MT1000.

Financieel Gezond Award (Graydon)

In oktober 2014 ontving Oldenburger|Fritom de Graydon Financieel Gezond Award. Deze award is een financieel kwaliteitskeurmerk en is gebaseerd op omzetcijfers, jaarcijfers en het betaalgedrag. Slechts 3 procent van de ondernemingen in Nederland voldoet aan de strenge voorwaarden die Graydon aan deze award verbindt en mag zich financieel gezond noemen. Met deze award garandeert Oldenburger|Fritom al haar stakeholders dat de continuïteit gewaarborgd is en dat men verantwoord zaken met ons doet.

FD Gazellen

Oldenburger|Fritom is in 2008 tot en met 2011 en in 2023 uitgeroepen tot FD Gazelle. Deze prestigieuze ondernemersprijs wordt jaarlijks door Het Financieele Dagblad uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Hierbij geldt als hoofdcriterium een omzetgroei van minimaal 20 procent over een periode van drie jaar. Naast de omzetgroei, worden ook de groei van het aantal werknemers en de winstgevendheid meegewogen. Verder dient een bedrijf financieel gezond te zijn om voor de onderscheiding in aanmerking te komen.

Oldenburger|Fritom is in 2008 tot en met 2011 en in 2023 uitgeroepen tot FD Gazelle.

TLN Award – Klantgerichtheid (2010)

In 2010 was Oldenburger|Fritom de snelst groeiende logistiek dienstverlener van Noord-Nederland. Samen met onze continue focus op het verbeteren en optimaliseren van onze organisatie kregen we in ditzelfde jaar de TLN Award toegekend. Dit was het resultaat van een uitvoerige scan door Transport en Logistiek Nederland, de ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners. De award was een erkenning voor het continu voldoen aan de wensen en behoeften van de klant, het thema van 2010.

TLN Award – Innovatie (2014)

In 2014 is Oldenburger|Fritom voor de tweede keer met de TLN Award onderscheiden. In dit jaar stond het thema innovatie centraal. Met de award werden wij erkend voor het continu verbeteren van onze kwaliteit en de professionalisering van onze organisatie ondanks de crisisperiode. Of zoals de jury het omschreef: “Er wordt voortdurend aan procesverbetering en optimalisatie gewerkt. Zo zagen we een winnaarsmentaliteit die door het hele bedrijf heen sijpelt. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk in het bedrijf gelegd. Hierdoor is er voor elke werknemer ruimte om te ondernemen.”

Oldenburger|Fritom mocht tweemaal de TLN Award in ontvangst nemen voor klantgerichtheid en innovatie.

Best Managed Company (Deloitte)

In 2010 ontving Oldenburger|Fritom de Best Managed Company award van Deloitte. Om voor deze award in aanmerking te komen voeren externe experts eerst een uitgebreide bedrijfsanalyse uit. Tijdens deze analyse wordt gekeken naar de managementcapaciteiten van het bedrijf in kwestie. Ook worden de algehele bedijfsprestaties en -groei in ogenschouw genomen. De vakjury heeft de award aan Oldenburger|Fritom uitgereikt omdat wij uitblinken in gebieden als duurzaamheid en aanpassingsvermogen. 

VTL Leerbedrijf van het Jaar

Oldenburger|Fritom is in november 2012 uit ruim 6000 bedrijven gekozen als beste leerbedrijf. Een deskundige jury keek onder andere naar de begeleiding van leerlingen, het opleidingsbeleid en het onderscheidend vermogen ten opzichte van andere bedrijven. De jury: “Als je in economisch moeilijke tijden oog blijft houden voor de toekomst door jongeren de kans te geven stage te lopen, tijd te steken in de begeleiding en dan ook nog kans te zien jong talent binnen je bedrijf aan te nemen dan verdient dat respect.”

Lean and Green Star

De Lean and Green Star Award van Oldenburger|Fritom is het resultaat van ons MVO beleid en een reductie van de CO2 uitstoot met 20 procent in vijf jaar. Dit resultaat werd bereikt door de verhoging van de stopdichtheid en een hogere bezettingsgraad van de vrachtwagens. Ook het gebruik van Euro 6-motoren, het stimuleren van intermodaal transport en brandstofbesparing door voorlichting waren hierin bepalend. Bovendien kijkt Oldenburger|Fritom voortdurend naar mogelijkheden om de CO2 uitstoot verder te reduceren.

De Lean and Green Star Award van Oldenburger|Fritom is te danken aan ons MVO beleid en de reductie van CO2 uitstoot.

Meer weten over onze awards en onderscheidingen?

René Dale, CEO of Oldenburger|Fritom Logistic Solutions (Fritom Group)

René Dale
CEO

Oldenburger|Fritom

Veendam | Emmen | Schiphol | Tatabánya (HU) | Bergamo (IT)

Certificeringen Oldenburger|Fritom Veendam

Oldenburger|Fritom is a Lean Six Sigma company.
Oldenburger|Fritom in Veendam is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 en ISO 45001.
De distributiecentra van Oldenburger|Fritom in Veendam zijn gecertificeerd volgens BREEAM Outstanding en BREEAM Excellent.
MVO Prestatieladder Niveau 4 Oldenburger Fritom in Veendam
Gdp Api Registered Oldenburger Fritom
FSSC 22000 certificate Oldenburger Fritom.
Oldenburger|Fritom in Veendam is AEO-full certified for customs and security.
Global logistics provider Oldenburger|Fritom is IATA member.
Logistiek dienstverlener Oldenburger|Fritom in Veendam is gecertificeerd volgens de Lean and Green Star.