Sanctie statement

Versie 1.0, 2 februari 2017

De verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) hanteren al jaren restrictieve maatregelen (sancties) tegen bepaalde landen met als doel een wijziging van activiteiten en beleid in die landen te bewerkstelligen. Deze maatregelen betreffen onder andere: financiële beperkingen (betalingen, letters of credit, kredieten); algemene of specifieke handelsbeperkingen (in- en uitvoerverboden); wapenembargo's; beperkingen op toelating (visum- of reisverbod).

De Fritom Group heeft procedures opgesteld om te voldoen aan de van toepassing zijnde sancties in de jurisdictie waarin zij actief is. Dit is inclusief de sancties ingesteld door de Europese Unie (EU) en de programma's die beheerd worden door de Office of Foreign Assets Controls (OFAC, een onderdeel van U.S. Treasury Department) en de lokale van toepassing zijnde sanctiewetgeving.

Naast externe sanctiewet- en regelgeving is voor een aantal gesanctioneerde landen additionele regelgeving van toepassing die bepaalde klantrelaties en transacties niet toestaat. Deze sanctielanden zijn onderworpen aan vergaande EU en/of OFAC sanctieregimes. Op dit moment is additionele regelgeving van toepassing op Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië. Daarnaast is additionele regelgeving van toepassing bij transacties in relatie tot entiteiten die voorkomen op de OFAC Specially Designated List (SDN).

Sancties kunnen in de loop der tijd wijzigen. U kunt de meest actuele sancties raadplegen via:
Rijksoverheid
U.S. Department of the treasury

Oldenburger|Fritom

Veendam | Emmen | Schiphol | Tatabánya (HU) | Bergamo (IT)

Certificeringen Oldenburger|Fritom

Internationaal logistiek dienstverlener Oldenburger|Fritom is IATA lid.
De distributiecentra van Oldenburger|Fritom in Veendam zijn gecertificeerd volgens BREEAM Outstanding en BREEAM Excellent.
Oldenburger|Fritom has the AEO-C status for customs simplification and the AEO-S status for security and safety.
Oldenburger|Fritom in Veendam is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 en ISO 45001.
Mvo Prestatieladder Niveau 4 Oldenburger Fritom (1)
Oldenburger|Fritom is gecertificeerd volgens het Keurmerk Transport en Logistiek voor wegtransport door heel Europa.
Gmpplus Fsa Logo
Gdp Api Registered Oldenburger Fritom
Logistiek dienstverlener Oldenburger|Fritom in Veendam is gecertificeerd volgens de Lean and Green Star.
Oldenburger|Fritom in Veendam beschikt over ISO 22000 certificering en het FSSC 22000 certificaat.