Predicaat Hofleverancier

In november 2017 vierde Oldenburger|Fritom haar 100-jarig bestaan in cultuur- en congrescentrum vanBeresteyn (Veendam). Tijdens dit eeuwfeest vond ook de presentatie plaats van het jubileumboek ‘100 jaar Oldenburger|Fritom’. Op 11 december 2017 volgde de letterlijke bekroning op 100 jaar logistieke dienstverlening. Dit was de datum waarop wij het Predicaat Hofleverancier toegekend kregen.

Officiële uitreiking

De toekenning van het Predicaat lag voorafgaand aan de officiële uitreiking onder strikt embargo. De inhoud van de uitnodiging aan de genodigden gaf dan ook weinig prijs. Geruchten deden volop de ronde totdat de Commissaris van de Koning van Groningen, René Paas, het woord nam. Hij reikte ons namens Zijne Majesteit de Koning het Predicaat Hofleverancier uit. Dit betekent dat wij het Koninklijk Wapen mogen voeren met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’.

Dank aan alle stakeholders

In zijn dankwoord benadrukte algemeen directeur René Dale dat het Predicaat een bekroning is op 100 jaar logistieke dienstverlening. Hij noemde het belang van het vertrouwen van iedere stakeholder en die van de medewerkers in het bijzonder. Speciale dank ging uit naar Jan, Willy en Simon, ofwel de Gebroeders Oldenburger. Ook de kleinzonen van de oprichter van Oldenburger|Fritom waren bij de uitreiking aanwezig.

Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier Oldenburger|Fritom in Veendam.

Kwaliteit, soliditeit en continuïteit

Het bijzondere recht om het Koninklijk Wapen te voeren wordt toegekend aan ondernemingen die zich onderscheiden op het gebied van kwaliteit, soliditeit en continuïteit. In Nederland zijn ongeveer 450 ondernemingen gerechtigd tot het voeren van deze eretitel. Het Predicaat wordt toegekend voor een periode van 25 jaar waarna bestendiging kan worden aangevraagd voor eveneens een periode van 25 jaar.

Jubileumboek ‘100 jaar Oldenburger|Fritom’

Ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan werd auteur Fokko Bosker gevraagd een jubileumboek te schrijven. Het monumentale boek ‘100 jaar Oldenburger|Fritom’ werd officieel gepresenteerd tijdens ons eeuwfeest. Het jubileumboek is, ter nagedachtenis, opgedragen aan de heer Rinze W. Veenstra, de stuwende kracht achter het bedrijfsbestaan van Oldenburger|Fritom.

In 2017 vierde Oldenburger|Fritom haar honderdjarig bestaan en ter gelegenheid hiervan werd een jubileumboek uitgebracht.

Meer over onze kwaliteit in logistieke dienstverlening?

René Dale, CEO of Oldenburger|Fritom Logistic Solutions (Fritom Group)

René Dale
CEO

Oldenburger|Fritom

Veendam | Emmen | Schiphol | Tatabánya (HU) | Bergamo (IT)

Certificeringen Oldenburger|Fritom

Internationaal logistiek dienstverlener Oldenburger|Fritom is IATA lid.
De distributiecentra van Oldenburger|Fritom in Veendam zijn gecertificeerd volgens BREEAM Outstanding en BREEAM Excellent.
Oldenburger|Fritom has the AEO-C status for customs simplification and the AEO-S status for security and safety.
Oldenburger|Fritom in Veendam is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 en ISO 45001.
Mvo Prestatieladder Niveau 4 Oldenburger Fritom (1)
Oldenburger|Fritom is gecertificeerd volgens het Keurmerk Transport en Logistiek voor wegtransport door heel Europa.
Gmpplus Fsa Logo
Gdp Api Registered Oldenburger Fritom
Logistiek dienstverlener Oldenburger|Fritom in Veendam is gecertificeerd volgens de Lean and Green Star.
Oldenburger|Fritom in Veendam beschikt over ISO 22000 certificering en het FSSC 22000 certificaat.