Predicaat Hofleverancier

In november 2017 vierde Oldenburger|Fritom haar 100-jarig bestaan in cultuur- en congrescentrum vanBeresteyn (Veendam). Tijdens dit eeuwfeest vond ook de presentatie plaats van het jubileumboek ‘100 jaar Oldenburger|Fritom’. Op 11 december 2017 volgde de letterlijke bekroning op 100 jaar logistieke dienstverlening. Dit was de datum waarop wij het Predicaat Hofleverancier toegekend kregen.

Officiële uitreiking

De toekenning van het Predicaat lag voorafgaand aan de officiële uitreiking onder strikt embargo. De inhoud van de uitnodiging aan de genodigden gaf dan ook weinig prijs. Geruchten deden volop de ronde totdat de Commissaris van de Koning van Groningen, René Paas, het woord nam. Hij reikte ons namens Zijne Majesteit de Koning het Predicaat Hofleverancier uit. Dit betekent dat wij het Koninklijk Wapen mogen voeren met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’.

Dank aan alle stakeholders

In zijn dankwoord benadrukte algemeen directeur René Dale dat het Predicaat een bekroning is op 100 jaar logistieke dienstverlening. Hij noemde het belang van het vertrouwen van iedere stakeholder en die van de medewerkers in het bijzonder. Speciale dank ging uit naar Jan, Willy en Simon, ofwel de Gebroeders Oldenburger. Ook de kleinzonen van de oprichter van Oldenburger|Fritom waren bij de uitreiking aanwezig.

47

Kwaliteit, solidariteit en continuïteit

Het bijzondere recht om het Koninklijk Wapen te voeren wordt toegekend aan ondernemingen die zich onderscheiden op het gebied van kwaliteit, solidariteit en continuïteit. In Nederland zijn ongeveer 450 ondernemingen gerechtigd tot het voeren van deze eretitel. Het Predicaat wordt toegekend voor een periode van 25 jaar waarna bestendiging kan worden aangevraagd voor eveneens een periode van 25 jaar.

Jubileumboek ‘100 jaar Oldenburger|Fritom’

Ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan werd auteur Fokko Bosker gevraagd een jubileumboek te schrijven. Het monumentale boek ‘100 jaar Oldenburger|Fritom’ werd officieel gepresenteerd tijdens ons eeuwfeest. Het jubileumboek is, ter nagedachtenis, opgedragen aan de heer Rinze W. Veenstra, de stuwende kracht achter het bedrijfsbestaan van Oldenburger|Fritom.

Foto Boek

Meer over onze kwaliteit in logistieke dienstverlening?

René Dale
CEO

Oldenburger|Fritom

Veendam | Emmen | Schiphol-Rijk |Tatabánya (HU) | Bergamo (IT)

Certificeringen Oldenburger|Fritom