Eska

"Met Oldenburger | Fritom hebben wij een belangrijke strategische partner gevonden die ons in staat stelt om onze missie verder uit te bouwen en tegelijkertijd het service niveau te verhogen. Mede hierdoor hebben wij onze afzet in de landen waar Oldenburger | Fritom voor ons actief is, zien toenemen."

ESKA is een producent en leverancier van hoogwaardig grafisch karton voor o.a. hardgebonden boeken, ordners, ringbanden puzzels en displays. Eska heeft wereldwijd een toonaangevende positie in de markt van grafisch karton. Eska heeft twee productielocaties in Hoogezand-Sappemeer en lokale verkoopkantoren en servicecentra in Europa, de V.S. en Azië.

In het kader van onze missie om de meeste betrouwbare leverancier van grafisch karton te zijn, zowel in kwaliteit als in service en toewijding aan klanten “The Essence of Reliability”, zijn wij in 2009 op zoek gegaan naar betrouwbare logistieke dienstverleners die het in zich hebben om mee te werken aan het bewerkstelligen van onze missie.

Met name de “drive” van Oldenburger | Fritom om gezamenlijk tot werkbare oplossingen te komen in zowel transport als elektronische afwikkeling van planning en facturering, heeft ertoe bijgedragen dat beide bedrijven zo lean mogelijk hun operatie kunnen uitvoeren. Hiermee is een goede basis gelegd om in de toekomst uitbreiding van activiteiten te realiseren.

Roelof Cuperi, Global Transport Manager.

http://www.eskagraphicboard.com/