W4Y adviseurs bv

BREEAM-specialist Jan Roersen - W4Y adviseurs bv

“OLDENBURGER|FRITOM ZET TELKENS DAT EXTRA STAPJE OM AAN DE NIEUWSTE DUURZAAMHEIDSNORMEN TE VOLDOEN.”

Jan Roersen — BREEAM-specialist, W4Y adviseurs bv

Oldenburger|Fritom maakte eind 2017 via Hercuton kennis met W4Y adviseurs bv. Mede dankzij hun deskundige en professionele begeleiding hebben wij in 2019 ons eerste BREEAM Outstanding distributiecentrum kunnen openen. Vervolgens heeft W4Y ons in 2022 begeleid bij de BREEAM In-Use Excellent certificering van ons bestaande warehouse.

“In 2023 benaderde Oldenburger|Fritom ons opnieuw. Nu voor de bouw van een tweede distributiecentrum volgens BREEAM Outstanding. Daarnaast zijn we in 2024 gevraagd voor advies bij de upgrade van Excellent naar Outstanding van het bestaande warehouse”, vertelt BREEAM-specialist Jan Roersen. “Wederom een mooi traject waar we met elkaar invulling aan geven.”

Jan Roersen staat bekend als een autoriteit op het gebied van BREEAM. Van oorsprong is hij werktuigbouwkundige met een universitaire bedrijfskundige achtergrond. Zijn eerste baan was bij een energiebedrijf, waar hij zich al snel ontwikkelde tot energieadviseur. “Energie is sindsdien mijn passie en daar is duurzaam bouwen in de loop der tijd bijgekomen. Aanvankelijk concentreerde zich dat rond NIBE-handleidingen. Dit werd later concreter met tools als BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) en GPR (Gebruikers Praktijk Richtlijn).”

BREEAM In-Use en BREEAM Nieuwbouw
Van 2005 tot 2011 werkte Jan bij Grontmij, tegenwoordig Sweco. Sweco is het grootste advies- en ingenieursbureau van Europa. Hij was daar manager van de afdeling Beheer en Onderhoud, gericht op bestaande bouw. Door zijn passie voor energie en duurzaam bouwen werd hij gevraagd de lead te nemen in deze thema’s. “Zo ben ik betrokken geraakt bij de eerste In-Use pilotprojecten. Startend met de UK-norm voor ING-REIM, Vastned en de ‘Aberdeen Standard European Balanced Property Fund’ in Europa. We waren toen de eersten die hiermee bezig waren.”

Van daaruit kwam hij in een adviesgroep voor de ontwikkeling van BREEAM In-Use Nederland met de DGBC (Dutch Green Building Council). Ook stond hij aan het begin van BREEAM In-Use International voor BRE (Building Research Establishment). “Destijds heb ik heel veel certificeringen mogen begeleiden. Daarbij werd ik door klanten gevraagd om ook BREEAM Nieuwbouw op te gaan pakken.”

W4Y adviseurs bv
In 2011 richtte Jan W4Y adviseurs bv op, met hoofdvestiging in Harderwijk. Als deskundig en onafhankelijk adviesbureau geven experts advies op maat op het gebied van gebouw gebonden installaties en duurzaam bouwen. Met een enthousiast team wordt gewerkt aan projecten in heel Nederland. De werkwijze van W4Y wordt gekenmerkt door een pragmatische aanpak. Een opdracht wordt niet alleen vanuit de technische kant benaderd, maar ook vanuit de organisatorische en beleidsmatige kant. W4Y streeft naar duurzame relaties door altijd te werken vanuit het belang en de behoefte van hun klanten.

Duurzame ambities
Over de duurzaamheidsambities van Oldenburger|Fritom zegt Jan: “Het is heel duidelijk dat Oldenburger|Fritom al hun gebouwen volgens het hoogste BREEAM-niveau, Outstanding, wil laten certificeren. Oldenburger|Fritom anticipeert voortdurend op toekomstige ontwikkelingen waar uiteindelijk iedereen mee te maken krijgt. Het is erg mooi om te zien dat een onderneming zulke duidelijke duurzame ambities heeft en die ook waarmaakt. Dit is echt niet eenvoudig en geeft de nodige inspanningen.

Het resulteert in energiebesparing, gezondere werkplekken voor medewerkers, meer inzicht in verbruiken, maar daar blijft het niet bij. Oldenburger|Fritom richt zich bijvoorbeeld ook op de laadinfrastructuur van hun bedrijfswagenpark en op die van hun vrachtwagens. Daarnaast wordt geanticipeerd op klimaatverandering. Onder meer door het aanbrengen van waterbergingen, zodat ook toekomstige regenbuien opgevangen kunnen worden en het bedrijf geen schade heeft.”

Continu in ontwikkeling
Om onderscheidend in duurzaamheid te zijn, moet Oldenburger|Fritom telkens extra stappen zetten. Jan: “Voor de nieuwbouw van het eerste BREEAM DC in 2018 maakten we gebruik van het handboek uit 2014. De nieuwbouw in 2024 moest aan het handboek uit 2020 voldoen. De eisen hierin zijn weer strenger. Ook hier zie je dat Oldenburger|Fritom blijft voldoen aan, en volharden in, de visie het hoogst haalbare BREEAM-niveau te behalen.”
Datzelfde gebeurde bij het upgraden van het In-Use certificaat van BREEAM Excellent naar BREEAM Outstanding van het bestaande warehouse.

“Oldenburger|Fritom zet telkens dat extra stapje om aan de nieuwste duurzaamheidsnormen te voldoen.” En de ontwikkelingen hierin stoppen nooit, aldus de pragmatische verduurzamer. “Denk hierbij aan de WELL Building Standard, ESG, Paris Proof, EU Taxonomie, et cetera. Steeds weer nieuwe ontwikkelingen waarop W4Y graag anticipeert en die mij persoonlijk uitdagen om me weer in te verdiepen.”

Jan Roersen – BREEAM-specialist, W4Y adviseurs bv:

“Oldenburger|Fritom anticipeert voortdurend op toekomstige ontwikkelingen waar uiteindelijk iedereen mee te maken krijgt. Het is erg mooi om te zien dat een onderneming zulke duidelijke duurzame ambities heeft en die ook waarmaakt.”

Meer over certificering volgens het hoogste BREEAM-niveau: 5-sterren Outstanding

René Dale, CEO of Oldenburger|Fritom Logistic Solutions (Fritom Group)

René Dale
CEO

Oldenburger|Fritom

Veendam | Emmen | Schiphol | Tatabánya (HU) | Bergamo (IT)

Certificeringen Oldenburger|Fritom Veendam

Oldenburger|Fritom is a Lean Six Sigma company.
Oldenburger|Fritom in Veendam is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 en ISO 45001.
De distributiecentra van Oldenburger|Fritom in Veendam zijn gecertificeerd volgens BREEAM Outstanding en BREEAM Excellent.
MVO Prestatieladder Niveau 4 Oldenburger Fritom in Veendam
Gdp Api Registered Oldenburger Fritom
FSSC 22000 certificate Oldenburger Fritom.
Oldenburger|Fritom in Veendam is AEO-full certified for customs and security.
Global logistics provider Oldenburger|Fritom is IATA member.
Logistiek dienstverlener Oldenburger|Fritom in Veendam is gecertificeerd volgens de Lean and Green Star.