Environment

Het milieu en de maatschappij spelen een belangrijke rol binnen Oldenburger|Fritom. Dit komt terug in de verschillende certificeringen en investeringen maar ook in de samenwerking met  maatschappelijke organisaties en schoolinstellingen.

Zo is Oldenburger|Fritom hoofdsponsor van voetbalclub DZOH. In een nauwe samenwerking is een campagne opzet, ‘respect’, om de jeugd bewust te maken dat een sportieve en respectvolle houding belangrijk is op en rondom het sportveld.

Verder was Oldenburger|Fritom in 2012 leerbedrijf van het jaar. Een eervolle erkenning voor de nauwe relaties die er zijn met de schoolinstellingen, van vmbo tot hbo niveau. Om de theorie goed aan te laten sluiten op de praktijk wordt er ook deelgenomen aan de adviesraad van het Noorderpoort college en Stenden University. Bovendien kunnen leerlingen praktijkervaring opdoen via werkplekken, BBL stages, de VMBO carrousel en snuffelstages.

Lean and Green Star

Oldenburger|Fritom beschikt over de Lean and Green Star award. Dit is het resultaat van een intensief reductieprogramma om de CO2 uitstoot met 20% te verlagen in de afgelopen vijf jaar. Dit is onder meer bereikt door het verhogen van de stopdichtheid, hogere bezettingsgraad van vrachtwagens, het gebruik van Euro-6 motoren, stimuleren van intermodaal transport en brandstofbesparing als gevolg van voorlichting. Bovendien is het doel om de CO2 uitstoot in de komende twee jaar opnieuw te reduceren met 10% in twee jaar. Daarnaast zal ook op het gebied van bedrijfsvoering intensief gekeken worden naar mogelijkheden om de CO2 uitstoot te realiseren.

.

ISO 14001:2015 - Milieu

ISO 14001:2015 is de wereldwijde norm voor een milieumanagementsysteem. Het richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via dit systeem wordt structureel aandacht besteed aan milieu en bedrijfsvoering. Binnen Oldenburger|Fritom komt dit onder meer tot uiting door het gebruik van elektrische heftrucks, het toepassen van ledverlichting, het scheiden en hergebruik van afval, het gebruik van de nieuwste Euro-6 motoren, het isoleren van gebouwen en het gebruik van volledig groene stroom door middel van windenergie.

 

MVO Prestatieladder - Niveau 4

In de huidige maatschappij kan men tegenwoordig niet meer om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heen. In de bedrijfsvoering wordt rekening gehouden met de medewerkers, het milieu en de maatschappij. Zo wordt 3,2% van de loonsom geïnvesteerd in de opleiding van medewerkers en zijn er nauwe contacten met regionale schoolinstellingen voor een optimale aansluiting van theorie en praktijk (VMBO, MBO, HBO). Bovendien kunnen de Voedselbank Veendam en Menterwolde, Stichting Leergeld, Brownies & Downies en verschillende sportactiviteiten waarbij de jeugd centraal staat rekenen op een bijdrage.