Health

Gezonde medewerkers en een veilige werkplek zijn cruciaal voor het leveren van een hoge kwaliteit dienstverlening. Om dit te bereiken wordt, onder meer, een risico inventarisatie en evaluatie uitgevoerd, worden potentiele gevaren geïdentificeerd en maatregelen getroffen om dit te voorkomen. Bovendien wordt er vers fruit aangeboden en is er uitgebreide aandacht voor een gezonde levensstijl via workshops, fitnessabonnementen en periodiek medisch onderzoek van medewerkers.

 

ISO 9001:2015 – Kwaliteit

ISO 9001 richt zich op het voldoen aan de verwachtingen van de klant, oftewel zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het. Hiervoor is het noodzakelijk dat de processen binnen een organisatie goed beheerst worden zodat risico’s worden geminimaliseerd en wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Binnen Oldenburger|Fritom zijn alle processen zodanig ingericht dat de klanttevredenheid zeer hoog is. Dit wordt onder meer gemonitord via KPI’s.

 

OHSAS 18001— Arbo en veiligheidssystemen

OHSAS 18001 zorgt voor een veilige, gezonde, plezierige werkplek voor alle medewerkers. Oldenburger|Fritom streeft er naar om een goede werkgever te zijn. Dit komt tot uitdrukking in het organiseren van workshops over een ergonomische werkhouding en gezonde levensstijl, het voorzien in een optimale werkplek en het investeren in trainingen en opleidingen van de medewerkers (3,2% van loonsom). Dit leidt tot een laag ziekteverzuim en een hoge medewerkerstevredenheid