Safety

De veiligheid van de medewerkers en producten wordt gegarandeerd binnen Oldenburger|Fritom door allerlei verschillende maatregelen. Zo zijn alle toegangsdeuren beveiligd en zijn er strikte richtlijnen en procedures opgesteld. Dit creëert duidelijkheid en verkleint de kans op onveilige situaties. Bovendien zorgt de aanwezigheid van een preventiemedeweker er voor dat er continue focus is op een veilige werkomgeving voor de medewerkers, leveranciers als klanten.

 

AEO - FULL

Oldenburger|Fritom is AEO-Full (veiligheid en douane). Hierdoor zijn er minder fysieke controles, worden deze aangekondigd en kunnen deze op een bepaalde plaats plaatsvinden. Bovendien hoeft er minder informatie gedeeld te worden en wordt de uitvoer naar landen buiten de EU makkelijker. Dit is het resultaat van een financieel stabiele positie, verantwoord werknemersbeleid (screening en training) en beveiligingsmaatregelen.

OHSAS 18001— Arbo en veiligheidssystemen

OHSAS 18001 zorgt voor een veilige, gezonde, plezierige werkplek voor alle medewerkers. Oldenburger|Fritom streeft er naar om een goede werkgever te zijn. Dit komt tot uitdrukking in het organiseren van workshops over een ergonomische werkhouding en gezonde levensstijl, het voorzien in een optimale werkplek en het investeren in trainingen en opleidingen van de medewerkers (3,2% van loonsom). Dit leidt tot een laag ziekteverzuim en een hoge medewerkerstevredenheid.

 

  

ISO 22000— Voedselveiligheid

ISO 22000 is een systeem om de voedselveiligheid van het product te garanderen in de gehele keten, van producent tot consument. Oldenburger|Fritom maakt deel uit van deze keten (warehouse en transport) en zorgt voor een omgeving die aan de specifieke richtlijnen voldoet. Voorbeelden hiervan zijn dat medewerkers worden getraind, er een programma voor ongediertebestrijding is, aandacht voor orde en netheid en ons HACCP plan. Dit is ook voor een klant op locatie geïmplementeerd.

 

GMP+ B4 Wegtransport diervoeders

GMP+ richt zich op de diervoederveiligheid in de gehele keten. Oldenburger|Fritom maakt onderdeel uit van deze keten via wegtransport en is daarom GMP+ B4 gecertificeerd. Er wordt gebruik gemaakt van het plan-do-check-act principe waardoor de focus ligt op het continu verbeteren. Hierdoor wordt te allen tijde voldaan aan de eisen in wet- en regelgeving. Hiervoor is een HACCP plan opgesteld en zijn de medewerkers opgeleid om op een veilige wijze de transporten uit te voeren.

 

Erkend Agent Luchtvracht

Oldenburger|Fritom beschikt over de status van Erkend Agent Luchtvracht. Deze status geeft aan dat er geen  verboden voorwerpen, zoals brandende of explosieve stoffen, aan de goederen toegevoegd kunnen worden. Hiervoor moet voldaan worden aan diverse procedures, opleidingen en richtlijnen waardoor de veiligheid gegarandeerd wordt. Om de veiligheid continue te garanderen zijn er meerde Beveiligingsadviseurs Luchtvracht (BAL) opgeleid en aanwezig binnen Oldenburger|Fritom. Onderdeel hiervan is ook dat een jaarlijkse audit wordt uitgevoerd.

De status van Erkend Agent Luchtvracht heeft als resultaat dat er geen screening meer plaatsvindt op de luchthaven waardoor tijd en kosten bespaard worden.